English

Cookie notice:

On this website infusiontap.com uses cookies and similar techniques to enable the website to function properly and to analyse how the website is used.

What is a cookie?

We make use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent with pages from this website [and/or Flash applications] and stored by your browser on your hard drive from your computer. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit

Google Analytics

Through our website a cookie is placed from the American company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to track and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the obtained analytics information for other Google services.

The information that Google collects is anonymised as much as possible. Your IP address is emphatically not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google states to adhere to the Privacy Shield principles and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.

 

Nederlands

Cookiemelding:

Op deze website gebruikt infusiontap.com cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.